Μέχρι 29 Ιουλίου εξόφληση εισφορών ΟΓΑ β’ εξαμήνου

Παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 29 Ιουλίου η προθεσμία πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών ΟΓΑ του β΄ εξαμήνου 2015, των αυτοτελώς απασχολούμενων

Περισσότερα