Απλοποιούνται οι διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων ΑΠΕ

Απλούστερες γίνονται οι περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ενώ για φωτοβολταϊκά μικρής ισχύος δεν θα απαιτούνται καν τέτοιες διαδικασίες. Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Περισσότερα